Tillfällig adress

Pga av den tragiska branden i somras finns vi just nu på tillfällig adress tills huset är uppbyggt igen. Ni kan hitta oss på hantverkargatan 16, gamla sjukgymnastens lokaler.

Ny Revisor

Vi säger  grattis till Linda som tagit sin revisorsexamen. Så nu är hon inte bara en auktoriserad redovisningskonsult utan även auktoriserad Revisor.
Med en erfaren revisor och en yngre förmåga innehar byrån en stor kompetens.

Friskvårdsbidrag

Detta granskar skatteverket extra noga 2018

Detta granskar Skatteverket extra noga 2018

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt grov ekonomisk brottslighet, men även internationella skatteupplägg, digital ekonomi och folkbokföring sätts under lupp 2018!

Kontroll av svartarbete

Förslaget om personalliggare i flera branscher som regeringen nyligen kom med – kommer tillsammans med månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå – att ge Skatteverket möjlighet till mer effektivt arbete mot organiserat svartarbete och social dumpning. Detta är också en del i Skatteverkets insatser mot grov brottslighet.

Internationell skattekontroll

Skatteverket har efter läckor av uppgifter om transaktioner i lågskatteländer höjt skatten med hundratals miljoner kronor för svenskar som undanhållit inkomster. Nya läckor visar att det förekommer internationella skatteupplägg hos större företag och dessa utreds nu.

Katrina Björk (rikssamordnare vid Skatteverket) berättar att Skatteverkets granskning av mindre bolag och privatpersoner i Sverige och i utlandet med koppling till den s.k. Panamaläckan hittills har resulterat i en beskattning på 340 miljoner kronor och att granskningen fortsätter under 2018.

Digital ekonomi

Kristian Kisterud vid Skatteverket berättar att Skatteverket normalt sett inte får några kontrolluppgifter vid inkomst av uthyrning av privatbostäder eller vid vinst efter spekulation med kryptovalutor. Detta är skattepliktiga inkomster som ska deklareras och därför kommer bland annat dessa områden granskas extra noga under 2018.

Kontrollerna utökas inom den digitala ekonomin och i år granskas särskilt handel med kryptovalutor. Skatteverket spårar även olaglig aktivitet på Darknet.

Folkbokföringskontroll

Kontrollerna inom folkbokföringen ökar också och syftet är bland annat att motverka fusk med bidrag. Bosättningskontrollerna ökar under 2018 och det ställs högre krav på dokumentation. Man satsar också på att utveckla systemen så att fel enklare kan hittas och för att förebygga felaktigheter kring folkbokföringen.

Grov ekonomisk brottslighet

Pia Bergman vid Skatteverket meddelar att man kommer att satsa ännu mer resurser mot den grova ekonomiska brottsligheten. Både i det arbete som Skatteverket utför själv och i samarbete med andra myndigheter.

Detta arbete går till viss del ihop med kontroller av svartarbete och felaktiga folkbokföringsuppgifter. Men det är även riktat mot fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter och finansiering av annan grov brottslighet.

Vi kan hjälpa dig att minska risken för fel i din privata deklaration eller i verksamheten. Kontakta oss gärna om du har funderingar kring exempelvis personalliggare, de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå eller hur du ska deklarera inkomster från den digitala världen. Blir du som företagare föremål för en skatterevision – kontakta oss så tidigt som möjligt så har vi större möjlighet att hjälpa dig.

Sociala avgifter

Födda 1953-                           arbetsgivaravgift 31,42%
Födda 1938-1952                  arbetsgivaravgift 16,36%
Födda 1937 eller tidigare    arbetsgivaravgift   6,15%

Så redovisar du moms till andra EU-länder

service1Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur moms ska betalas vid försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Nytt är att momsen ska betalas i det land köparen är bosatt istället för det land där säljaren är registrerad.

En anledning till de nya momsreglerna är att stoppa de möjligheter som funnits till försäljning från länder med låga momssatser som exempelvis Luxemburg. Åtskilliga större företag har etablerat filialer i länder med låg moms för att kunna hålla lägre priser. Men nu är det alltså momssatsen i köparens hemland som gäller.

Säljarens ansvar
De företag som säljer tjänster till andra företag inom EU berörs inte, det är bara de som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till andra EU-medborgare, som ska betala in momsen i det land kunden är bosatt.

Det låter förstås komplicerat att behöva hålla reda på olika kunders hemländer och särredovisa momsen dit, men det finns även hjälp att få.

Förmedlare sköter även momsen
Om du säljer tjänster via en marknadsplats på internet, som exempelvis en mobilapp i App Store, ses marknadsplatsen som den som säljer tjänsten till privatpersonen och då är det marknadsplatsens ansvar att förmedla momsen rätt. Du säljer i så fall tjänsten till marknadsplatsen och eftersom marknadsplatsen inte är en privatperson omfattas din försäljning inte av de nya reglerna.

Skatteverket kan också hjälpa dig
Om ditt företag säljer direkt till andra EU-medborgare kan du även ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst Mini One Stop Shop (MOSS). Då redovisar du din försäljning om moms till Skatteverket som sedan distribuerar ut rätt moms till de aktuella länderna.

Stöd finns i Vismas program
– Om du faller inom denna kategori som ska redovisa utländsk moms finns det hjälp att få i våra program. Se även till att använda dig av Skatteverkets e-tjänst MOSS som tar hand om redovisningen till andra länder så du slipper momsregistera dig i varje land, tipsar Helene Strååth som arbetar med programutveckling på Visma Spcs.

Skatteverket: Nya regler 2015 för omsättning av elektroniska tjänster »

 

Här är brascherna som granskas 2015

customer-563967_220Här är branscherna som granskas 2015

Bemanning i vårdsektorn och internationell handel med elektronikvaror. Här är alla brancher som Skatteverket kommer att granska extra i år.

Skatteverket berättade på ett webbsänt presseminarium den 17 februari om trender och branscher där man bedömer att särskilda kontroller krävs för att skydda seriösa företag och motverka osund konkurrens.

 • Rot och rut. För rot och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april. Skatteverket informerar om och kommer även kontrollera hur företagen genomför förändringen.
 • Kassaregister. Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt. Skatteverket lämnade igår även förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.
 • Gränsöverskridande handel och moms. Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket särskilt att granska bland annat handel med elektronikvaror.
 • Bemanning i vårdsektorn. Skatteverket granskar i år särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner.
 • Grov brottslighet. Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten fortsätter. Det finns en bred samverkan mellan myndigheter som är nödvändig för att stävja organiserad brottslighet, som förutom annan brottslighet även kan innehålla skattebrott.

– Vi ser i våra undersökningar att förtroendet för skattesystemet är högt. Att det finns en bred vilja att göra rätt för sig är grunden för att skattesystemet fungerar. Men vi vet också att vi behöver en aktiv kontroll riktad mot de som av olika skäl inte betalar rätt skatt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

 

Du kan få tillbaka felaktig moms på porto

 Posten_stamp_hallonDu kan få tillbaka felaktig moms på porto

Har du betalat moms på portot? Det kan vara felaktigt. Post är en grundläggande samhällsfunktion som bör vara momsbefriat.

Det anser i alla fall EU-kommissionen som kan komma att fälla Sverige i en eventuell dom i EU-domstolen.

Enligt Dagens Industri kan såväl företag som organisationer och privatpersoner ha betalat miljarder i moms för brevporto i Sverige felaktigt, skriver Dagens Industri.

Det kan handla om miljarder
– Potentiellt kan det handla om miljarder i kostnader för staten, säger Fredrik Gustafsson på advokatfirman DLA Nordic till DI.

För företag som får dra av momsen spelar det kanske inte så stor roll, men företag som saknar momsplikt på sina tjänster, friskolor, vårdbolag, banker och försäkringsbolag skulle kunna kräva tillbaka momspengarna vid en fällande dom.

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer