Ny Revisor

Vi säger  grattis till Linda som tagit sin revisorsexamen. Så nu är hon inte bara en auktoriserad redovisningskonsult utan även auktoriserad Revisor.
Med en erfaren revisor och en yngre förmåga innehar byrån en stor kompetens.

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer