Övriga bolagstjänster

Vi erbjuder också övriga bolagstjänster enligt nedan.

 • bolagsbildning (alla företagsformer)
 • ändringar hos Bolagsverket
 • fusioner
 • likvidationer
 • generationsskiften

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer