Redovisning, bokslut och deklarationer

Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen. Vid behov kan vi ta hand om hela administrationen på ditt företag dock ej i samband med revisionsuppdrag. Vid årets slut hjälper vi dig att upprätta bokslut och årsredovisning. När det är deklarationsdags biträder vi med upprättandet av företagets deklaration samt den privata. Våra konsulter har lång erfarenhet och några är Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer