Revision

Alla aktiebolag med en omsättning på 3 mkr, balansomslutning på 1,5 mkr och mer än 3 anställda måste välja en kvalificerad revisor enligt aktiebolagslagen. Revisorns uppgift är att oberoende granska bolagets årsredovisning och förvaltning och avlämna en revisionsberättelse.

Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

Tjänster

 • Revision

  Våra revisorer är godkända av revisorsnämnden och medlemmar i FAR. Vid behov har vi nära samarbete med externa experter.

  Läs mer
 • Redovisning, beslut och deklarationer

  Vi granskar och ger råd i den löpande redovisningen och hjälper till att upprätta skattedeklarationen.

  Läs mer
 • Övriga bolagstjänster

  Vi erbjuder också övriga bolagstjänster som bolagsbildning, ändringar hos Bolagsverket, fusioner, likvidationer och generationsskiften.

  Läs mer